artykuł nr 26

Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania w/s ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

artykuł nr 27

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wydania postanowienia Wojewody Łódzkiego nr 226/16, prostującego omyłkę pisarską w decyzji Wojewody Łódzkiego nr 162/16 z dn. 15 czerwca 2016 r., udzielającej Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ronda Sulejowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ciągu drogi krajowej nr 91 wraz z rozbudową ulicy Marii Skłodowskiej - Curie i przebudową ulic Sulejowskiej, Jerozolimskiej, Śląskiej i Al. Kopernika

artykuł nr 28

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wydania decyzji odmawiającej dokonania zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego, udzielającej Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 29

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s nowego terminu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ''Budowie huty szkła przewidzianego do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o nr ewid. 277/82, 277/84 obręb 14 przy ul. Topolowej w powiązaniu z sąsiednią istniejącą hutą szkła zlokalizowaną na działkach 277/83, 277/43, 277/85, 277/44 obręb 14 w Piotrkowie Trybunalskim''

artykuł nr 30

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ronda Sulejowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ciągu drogi krajowej nr 91 wraz z rozbudową ulicy Marii Skłodowskiej - Curie, i przebudową ulic Sulejowskiej, Jerozolimskiej, Śląskiej i Al. Kopernika