artykuł nr 21

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57

artykuł nr 22

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 41.

artykuł nr 23

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Targowej 8

artykuł nr 24

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji nr 5/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.27

artykuł nr 25

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie odwołania od decyzji nr 5/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.27