artykuł nr 71

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (Al)-Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12)

artykuł nr 72

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (Al)-Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12)

artykuł nr 73

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków graficznych /wyznaczenia punktów granicznych oraz stabilizacji punktów granicznych - dotyczy nieruchomości położonych w linii rozgraniczającej pasa drogowego ul. Spacerowej

artykuł nr 74

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie: IA-I.746.2.2016

artykuł nr 75

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie: WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.54