artykuł nr 51

Ogłoszenie O III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 7

artykuł nr 52

Ogłoszenie O III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 5

artykuł nr 53

Ogłoszenie O III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 1

artykuł nr 54

Ogłoszenie O III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Partyzantów 15

artykuł nr 55

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 11