artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. ustalenia odszkodowania

artykuł nr 2

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pas drogi publicznej

artykuł nr 3

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Targowej 8

artykuł nr 4

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Stronczyńskiego 4

artykuł nr 5

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym