artykuł nr 46

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Wierzejska, Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 222 KB
artykuł nr 47

Prezydent Miasta Piotrkowa przyznał, na I półrocze 2016 roku stypendia w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Załączniki:
Informacja 197 KB
artykuł nr 48

Informacja dotycząca robót budowlanych polegających na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 144 i 194 obr.29 od ulicy Kasztanowej do działki nr ewid.143/3 przy ul. Zajęczej 11 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 219 KB