artykuł nr 41

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu poszanowania dziedzictwa narodowego i kulturowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2016 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wyniki konkursu 805 KB
Wzór oferty 56 KB
Regulamin 117 KB
Ogłoszenie o konkursie 162 KB
artykuł nr 42

Ogłoszenie w sprawie przekazania w 2015 r. KMP w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych przeznaczonych na rekompensatę pieniężną

Załączniki:
Ogłoszenie 365 KB
artykuł nr 43

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. postępowania w/s zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Załączniki:
Obwieszczenie 402 KB
artykuł nr 44

Informacja dot. wykazów lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:
Ogłoszenie 148 KB
artykuł nr 45

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci ciepłowniczej rozdzielczej wysokich parametrów dla budynku przy ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 221 KB