artykuł nr 31

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 1

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 32

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Jerozolimskiej 10

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 33

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Jerozolimskiej 12

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 34

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Starowarszawskiej 8

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 35

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Starowarszawskiej 8

Załączniki:
Ogłoszenie MB