artykuł nr 16

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Rycerskiej 6

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15 .

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie Ronda Sulejowskiego wraz z układem ulic dolotowych, konieczną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej dla potrzeb ronda przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 128/6, 128/2, 8/6, 8/5, 128/7, 603/1, 1, 7/2, 7/1 obręb 34, na działkach o nr ewid. 48, 33/8, 33/5, 221/2, 33/6, 33/3, 33/4, 274, 285, 287, 283, 280, 289/1, 288/1, 288/2, 289/2, 107/2, 107/1, 107/8, 286, 33/9 obręb 21 oraz na działkach o nr ewid. 95, 83 obręb 20 w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Zawiadomienie 488 KB
artykuł nr 20

Informacja dot. wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców

Załączniki:
Informacja 212 KB