artykuł nr 11

Informacja dotycząca budowy odcinka sieci ciepłowniczej rozdzielczej przy Pl. Kościuszki/Pl. Niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Informacja 226 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie Ronda Sulejowskiego wraz z układem ulic dolotowych, konieczną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej dla potrzeb ronda przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 128/6, 128/2, 8/6, 8/5, 128/7, 603/1, 1, 7/2, 7/1 obręb 34, na działkach o nr ewid. 48, 33/8, 33/5, 221/2, 33/6, 33/3, 33/4, 274, 285, 287, 283, 280, 289/1, 288/1, 288/2, 289/2, 107/2, 107/1, 107/8, 286, 33/9 obręb 21 oraz na działkach o nr ewid. 95, 83 obręb 20 w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Obwieszczenie 638 KB
artykuł nr 13

Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Gęsiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 420 KB
artykuł nr 14

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ulicy Barwnej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 431 KB
artykuł nr 15

Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Gościnnej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 226 KB