artykuł nr 6

Informacja w/s przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych na dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego wraz z akcesoriami niezbędnymi w służbie

Załączniki:
Informacja 395 KB
artykuł nr 7

Informacja w/s przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji

Załączniki:
Informacja 398 KB
artykuł nr 8

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rewitalizacji terenów Podzamcza-"Młode-Stare Miasto" w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Zawiadomienie 591 KB
artykuł nr 9

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Gęsiej (działka nr ewid. 138/4 obręb 3) w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 216 KB
artykuł nr 10

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod.-kan. w ulicy Żabiej

Załączniki:
Informacja 224 KB