artykuł nr 1

Informacja dotyczącą braku sprzeciwu budowy odcinka sieci ciepłowniczej dla budynków znajdujących się przy Pl. Kościuszki i Pl.Niepodległości

artykuł nr 2

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztelańskiej

artykuł nr 3

Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia wraz z przebudową linii energetycznej nn i sn w rejonie ul. 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Gościnnej (działki nr ewid. 165/5, 168 obręb 11) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu linii do produkcji matryc do druku fleksograficznego przewidzianej do realizacji przy ul. Sulejowskiej 45 na działce o nr ewid. 231/33 obręb 20 w Piotrkowie Trybunalskim"