artykuł nr 41

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Wroniej 40 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno - magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu uruchomienia 5 linii produkcyjnych do produkcji folii polietylenowej przewidzianego do realizacji przy ul. Glinianej 10G w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 43

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Całej 16B w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 44

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 45

Informacja o braku sprzeciwu dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Głębokiej 5 w Piotrkowie Trybunalskim.