artykuł nr 31

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Spacerowej 157 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 32

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 33

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji w ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 34

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Rzemieślniczej 25 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 35

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Nowowiejskiej 3 w Piotrkowie Trybunalskim