artykuł nr 26

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świerczów w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 27

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Podleśnej 9 i Sarniej 3/5 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 28

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piaskowej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 29

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Prostej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 30

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Bursztynowej 33 w Piotrkowie Trybunalskim.