artykuł nr 16

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 17

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Żwirki 14B w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 18

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wodociągu w ulicy Zagonowej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 19

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 20

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.