artykuł nr 106

Informacja dot. braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wypoczynkowej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 107

Informacja dot. braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Przemysłowej 23 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 108

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Hożej 11 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 109

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Rzemieślniczej 25 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 110

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Krakowskie Przedmieście 45 w Piotrkowie Trybunalskim.