artykuł nr 96

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Sadowej 10 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 97

Informacja o braku sprzeciwu dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Baśniowej 25a w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 98

Informacja o braku sprzeciwu dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Belzackiej 184 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 99

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Wroniej 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 100

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Wroniej 40 w Piotrkowie Trybunalskim.