artykuł nr 86

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowowiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 87

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Ślusarskiej 13 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 88

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Świerczowskiej 154 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 89

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 05.09.2016 r. miasta Piotrków Trybunalski dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul.Jagodowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 90

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Pawłowskiej nr. ewid. 138/6; 212/10 obr.12 w Piotrkowie Tryb.