artykuł nr 81

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Spacerowej 157 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 82

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Polnej 57a w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 83

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świerczów w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 84

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Podleśnej 7 i 9 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 85

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piaskowej w Piotrkowie Trybunalskim.