artykuł nr 76

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Sadowej 28 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 77

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 78

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 79

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Bursztynowej 33 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 80

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie ulicy Kasztelańskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Trybunalskim od granicy miasta do posesji nr 9 (działka nr ewid.97) w obrębie 2 oraz 3".