artykuł nr 71

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Wierzejskiej 94 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 72

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Żelaznej 18 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 73

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Stromej 3C w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 74

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Wieniawskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 75

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Słowackiego 253A w Piotrkowie Trybunalskim.