artykuł nr 66

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego na wysokości posesji przy ul. Wojska Polskiego 275 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 67

Informacja dot. wywieszonego do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 68

Informacja dot. wywieszonego do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego nr 19 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Dzielnej 7 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 69

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Zawiłej 27 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 70

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim