artykuł nr 61

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Żołędziowej 2e w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 62

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Włókienniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 63

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Bawełnianej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 64

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Robotniczej 18 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 65

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.