artykuł nr 56

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie serwisu blacharsko- lakierniczego firmy "ZIMNY AUTO SP. Z 0.0." przewidzianego do realizacji w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego l02 (dz. nr ewid. 169/1 obręb 24)"

artykuł nr 57

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Mechanicznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 58

lnformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznegow pasach drogowych dróg publicznych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 59

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Wolborskiej 63 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 60

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Zalesickiej 13 w Piotrkowie Trybunalskim.