artykuł nr 51

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Całej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 52

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej ( na odcinku od ul. Wiatracznej 4 do ul. Brzeźnickiej) w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 53

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Malinowej 15 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 54

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Michałowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 55

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Wiśniowej 3 w Piotrkowie Trybunalskim.