artykuł nr 1

Ogłoszenie w/s przekazania w miesięcznych transzach w 2017 roku na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, środków finansowych w łącznej kwocie 115.000,00 zł na zorganizowanie przez Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim służb ponadnormatywnych policjantów

artykuł nr 2

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na terenie działki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gołębiej

artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzieleniu w 2016 roku przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim wsparcia finansowego w kwocie 15.000,00 zł

artykuł nr 4

Ogłoszenie o udzieleniu w 2016 roku przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim wsparcia finansowego w kwocie 5.000,00 zł

artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzieleniu w 2016 roku przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim wsparcia finansowego w kwocie 36.000,00 zł