artykuł nr 21

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: rozbudowa ulicy Kasztelańskiej wraz z niezbędną infrastrukturą przewidziana do realizacji od granicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego do posesji nr 9 (tj. działka nr ewid. 97) w obrębie 2 oraz 3

Załączniki:
Obwieszczenie 266 KB
artykuł nr 23

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Sadowej 28 w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Informacja 177 KB
artykuł nr 24

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Słowackiego 253a w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Informacja 222 KB
artykuł nr 25

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Polnej 57a w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Informacja 223 KB