artykuł nr 6

Ogłoszenie o udzieleniu w 2016 roku przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim wsparcia finansowego w kwocie 10.000,00 zł

Załączniki:
Ogłoszenie 327 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o udzieleniu w 2016 roku Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych na wsparcie zakupu psa patrolowo-tropiącego dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Ogłoszenie 401 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o udzieleniu w 2016 roku przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej-Oddział Ratownictwa Wodnego w Piotrkowie Trybunalskim wsparcia finansowego w formie dotacji

Załączniki:
Ogłoszenie 371 KB
artykuł nr 9

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Prostej w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Informacja 443 KB
artykuł nr 10

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii energetycznych nn 0,4 kV-Piotrków Trybunalski, ul. Wyzwolenia i przyległe-etap II

Załączniki:
Informacja 228 KB