artykuł nr 16

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci energetycznej oświetlenia ulicznego ulicy Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 17

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Miast Partnerskich oraz Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

Ogłoszenie w/s przekazania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim wsparcia finansowego na realizację zadania o nazwie "Pokrywanie wydatków remontowych, modernizacyjnych oraz inwestycyjnych"

artykuł nr 19

Ogłoszenie w/s przekazania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim wsparcia finansowego na realizację zadania związanego z remontem stacji obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych

artykuł nr 20

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Przemysłowej 23 w Piotrkowie Trybunalskim