artykuł nr 6

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Żołędziowej 2e w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 7

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Zalesickiej 13 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 8

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Wolborskiej 63 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Włókienniczej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Zawiłej 27 w Piotrkowie Trybunalskim