artykuł nr 36

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie linii kablowych przy ulicach Bugajska, Wyzwolenia

Załączniki:
Informacja 180 KB
artykuł nr 37

Informacja o zgłoszeniu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 407 KB
artykuł nr 38

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszony został do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. Wysokiej 11, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego

Załączniki:
Informacja 126 KB
artykuł nr 39

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Załączniki:
Informacja 145 KB
artykuł nr 40

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Gęsiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 369 KB