artykuł nr 31

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych...

artykuł nr 32

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia wraz z przebudową linii energetycznej nn i sn w rejonie ul. 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 401 KB
artykuł nr 33

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowych drogi gminnej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 860 KB
artykuł nr 34

Informacja o wynikach zamieszczonego ogłoszenia o udostępnieniu kanału technologicznego w pasach drogowych dróg gminnych w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 968 KB
artykuł nr 35

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowych drogi gminnej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 971 KB