artykuł nr 26

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie linii kablowych 15 kV; 0,4 kV wraz z budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ulicy Krakowskie Przedmieście

Załączniki:
Informacja 181 KB
artykuł nr 27

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie linii kablowych 15 kV; 0,4 kV wraz z budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ulicy Żwirki

Załączniki:
Informacja 180 KB
artykuł nr 28

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wod.- kan

Załączniki:
Informacja 225 KB
artykuł nr 29

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
Informacja 217 KB
artykuł nr 30

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne

Załączniki:
Informacja 440 KB