artykuł nr 21

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji paliw płynnych oraz stacji LPG wraz z zagospodarowaniem terenu przewidzianą do realizacji na działkach o nr ewid. 14/41, 14/42, 14/49 w obrębie 19 przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 22

Informacja w/s udzielenia wsparcia finansowego na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 23

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, polegającej na budowie oczyszczalni ścieków dla zakładu SULIMAR Sp. z o.o. przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości położonych przy ul. Browarnej 5 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 25

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie linii kablowych 15 kV; 0,4 kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ze zjazdem z wewnętrznej drogi dojazdowej oraz demontażem istniejącej stacji transformatorowej przy ulicach Bugajska, Wyzwolenia