artykuł nr 16

Informacja dot. braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Malinowa/Zajęczej

artykuł nr 17

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie linii kablowych 15 kV; 0,4 kV wraz z budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ( ze skrzynką oświetlenia ulicznego ) z utwardzeniem terenu oraz demontażem istniejącej stacji transformatorowej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15 (działki nr ewid. 334/5, 334/21, 334/22 obr. 21 ) w Piotrkowie Trybunalskim.
artykuł nr 18

Informacji o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej-ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 19

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Podole na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 20

Informacja o zgłoszeniu budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Rolniczej-Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim