artykuł nr 16

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji Nr 103/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu radiokomunikacyjnegoc0001461_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM_R" przewidzianego do realizacji na działce nr 1/6, obręb 22/4 Miasto Piotrków Trybunalski, województwo łódzkie, teren zamknięty, kolejowy

Załączniki:
Obwieszczenie 342 KB
artykuł nr 17

Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce nr 30/2 w obrębie 12 Longinówka, gmina Rozprza oraz działce nr 1/6, obręb 40 miasto Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Załączniki:
Obwieszczenie 394 KB
artykuł nr 18

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 2/12 z 3.01.2012 r udzielającej Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 517 KB
artykuł nr 19

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (granice województwa mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - granica województwa Świętokrzyskiego"

Załączniki:
Obwieszczenie 609 KB
artykuł nr 20

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wydania decyzji Nr 96/2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOC_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działkach: nr 30/2- obręb 12 Longinówka, gmina Rozprza i 1/6- obręb 40 Piotrków trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie

Załączniki:
Obwieszczenie 368 KB