artykuł nr 6

Obwieszczenie Wojewody łódzkiego w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Spacerowej - długość ok. 730 m (od km 1+800 do km 2+600) na odcinku od ulicy Krętej do ulicy Krzywej w zakresie obejmującym: skrzyżowanie z ulicami przyległymi (...) oraz skrzyżowanie ulicy Partyzantów z ulica Wilczą (...)

Załączniki:
Obwieszczenie 430 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu"

Załączniki:
Obwieszczenie 353 KB
artykuł nr 8

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zmiany decyzji dotyczącej udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A-1

Załączniki:
Obwieszczenie 183 KB
artykuł nr 9

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla realizujących programy rolnośrodowiskowe

Załączniki:
Komunikat 30 KB
artykuł nr 10

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji w sprawie budowy drogi ekspresowej S12

Załączniki:
Obwieszczenie 280 KB