artykuł nr 16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s ponownego wezwania do wyjaśnienia i uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr.woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego z zakresu oddziaływania akustycznego

Załączniki:
Obwieszczenie 45 KB
artykuł nr 17

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wydania Decyzji Nr 12/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznych kablowych podziemnych SN/WN wraz z równolegle umieszczonymi liniami teletechnicznymi w rurach OPTO wraz z zasobnikami światłowodowymi i liniami uziemiająco-wyrównawczymi w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 34 KB
artykuł nr 18

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydanego postanowienia z dnia 10 marca 2014 r., znak: WOOŚ.4200.3.2013.MG.6 dotyczącego Stowarzyszenia ,,Sulejów dla Pokoleń''

Załączniki:
Obwieszczenie 45 KB
artykuł nr 19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Regulacja rzeki Strawy przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim''

Załączniki:
Obwieszczenie 44 KB
artykuł nr 20

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w/s udzielenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego

Załączniki:
Informacja 36 KB