artykuł nr 11

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w/s wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim do ścieku Śrutowy Dołek za pomocą istniejącego przelewu betonowego, który ma ujście do rzeki Strawy na czas renowacji kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych w okresie od 1 października 2014 roku do 31 marca 2015 roku

Załączniki:
Informacja 392 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu

Załączniki:
Obwieszczenie 70 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, obręb 14 z trasą linii kablowe

Załączniki:
Obwieszczenie 603 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego''

Załączniki:
Obwieszczenie 86 KB
artykuł nr 15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, obręb 14 z trasą linii kablowej

Załączniki:
Obwieszczenie 72 KB