artykuł nr 26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu rozwoju pod nazwą ,,Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020''

Załączniki:
Obwieszczenie 257 KB
artykuł nr 27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie stacji paliw płynnych oraz stacji LPG wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianą do realizacji na działkach o nr ewid. 318, 319/1, 319/3 w obrębie 21 przy ul. Krakowskie Przedmieście 7 w Piotrkowie Trybunalskim''

Załączniki:
Obwieszczenie 80 KB
artykuł nr 28

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną i drogowo - budowlaną oraz ogrodzeniem przewidzianą do realizacji na działkach o nr ewid. 357, 9, 410, 420 obręb 37 w Piotrkowie Trybunalskim''

Załączniki:
Obwieszczenie 82 KB
artykuł nr 29

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotyczących programu rozwoju pod nazwą ,,Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020''

Załączniki:
Ogłoszenie 396 KB
artykuł nr 30

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że przyznał na II półrocze 2014 roku, stypendia uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży

Załączniki:
Informacja 374 KB