artykuł nr 66

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowo - gospodarczego na punkt zbierania odpadów przewidzianego do realizacji przy ul. Wojska Polskiego 108/112 w Piotrkowie Trybunalskim na działce o nr ewid. 163 obręb 242''

Załączniki:
Obwieszczenie 81 KB
artykuł nr 67

Ogłoszenie w/s udzielenia w 2013 roku przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wsparcia finansowego w formie dotacji

Załączniki:
Ogłoszenie 428 KB
artykuł nr 68

Ogłoszenie w/s przekazania w 2014 roku środków finansowych na zorganizowanie przez Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim służb ponadnormatywnych policjantów

Załączniki:
Ogłoszenie 425 KB
artykuł nr 69

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na: przebudowę istniejącej hali produkcyjnej odlewni formierni maszynowej OS ,,0'', OS ,,1'' wraz z dobudową odpylnika (z wydmuchem powietrza do hali) i chłodziarki od strony północnej budynku usytuowanym na terenie nieruchomości położonej przy ul. Romana Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim (działka nr ewid. 15/107 obręb 31)

Załączniki:
Obwieszczenie 89 KB
artykuł nr 70

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na: budowę salonu samochodowego wraz z serwisem wraz z wykonaniem zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz elementów zagospodarowania terenu (wewnętrzny układ komunikacyjny kołowy i pieszy, miejsca postojowe, stanowisko wydawania samochodów, śmietnik, zieleń), przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości położonej przy ul. Folwarcznej 27/Al. Gen Władysława Sikorskiego 50 w Piotrkowie Trybunalskim (działka nr ewid. 113/4 obręb 27)

Załączniki:
Obwieszczenie 91 KB