artykuł nr 46

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasach drogowych przyszłych dróg gminnych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 47

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie Miejskiego Punktu Obsługi Podróżnych, w skład którego wchodzą obiekt o funkcji usługowo-handlowej, gastronomicznej, hotelowej oraz stacja paliw z LPG przewidziany do realizacji na działkach nr ew. 435/4, 435/2 oraz 449/2 w obrębie 16 przy Placu Litewskim 8 w Piotrkowie Trybunalskim''

artykuł nr 48

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że przyznał na I półrocze 2014 roku, stypendia uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży

artykuł nr 49

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury i sztuki realizowanych w 2014 roku

artykuł nr 50

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu poszanowania dziedzictwa narodowego i kulturowego polegających na wykonaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2014 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków realizowanych w cyklu rocznym - w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2014 r.