artykuł nr 26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu rozwoju pod nazwą ,,Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020''

artykuł nr 27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie stacji paliw płynnych oraz stacji LPG wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianą do realizacji na działkach o nr ewid. 318, 319/1, 319/3 w obrębie 21 przy ul. Krakowskie Przedmieście 7 w Piotrkowie Trybunalskim''

artykuł nr 28

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną i drogowo - budowlaną oraz ogrodzeniem przewidzianą do realizacji na działkach o nr ewid. 357, 9, 410, 420 obręb 37 w Piotrkowie Trybunalskim''

artykuł nr 29

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotyczących programu rozwoju pod nazwą ,,Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020''

artykuł nr 30

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że przyznał na II półrocze 2014 roku, stypendia uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży