artykuł nr 16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 17

Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Powiatu Opoczyńskiego położonej w miejscowości Białaczów stanowiącej zespół pałacowo-parkowy, wpisanej do rejestru zabytków

artykuł nr 18

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 8 września 2014 r.

artykuł nr 19

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg na zbycie samochodu Mercedes-Benz 208D.

artykuł nr 20

Obwieszczenie o rozbudowie i nadbudowie istniejących obiektów magazynowych (w zakresie wykonania budynku B) wraz z instalacjami wewnętrznymi (prądu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości położonych przy ul. Browarnej 5 w Piotrkowie Trybunalskim.