artykuł nr 16

Obwieszczenie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1)-Opoczno (gr.woj.mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12)-gr.woj.świętokrzyskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 67 KB
artykuł nr 17

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 10.05.2013 r. decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 155/13

Załączniki:
Obwieszczenie 41 KB
artykuł nr 18

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zawiadamia, że w dniu 28.05.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie dodatkowego przejścia wodociągu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Rolniczej" w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 31 KB
artykuł nr 19

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zawiadamia strony, że zostało zawieszone postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A-l na odcinku: węzeł "Tuszyn" z wyłączeniem węzła "Tuszyn" do węzła "Bełchatów" wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800, odcinek A.

Załączniki:
Obwieszczenie 54 KB
artykuł nr 20

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, w dniu 7 maja 2013 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi wpłynął wniosek Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi

Załączniki:
Obwieszczenie 55 KB