artykuł nr 6

Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31.12.2012r., znak: ROVI.7322.2.57.2012.MP

Załączniki:
Informacja 61 KB
artykuł nr 7

Wojewoda Łódzki zawiadamia postanowieniami Nr 369/13 z dnia 15.10.2013 r. oraz Nr 375/13 i 376/13 z dnia 16.10.2013 r., że podjął postępowania w sprawach wydania, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zezwoleń na realizację inwestycji drogowej

Załączniki:
Obwieszczenie 34 KB
artykuł nr 8

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Załączniki:
Zawiadomienie 69 KB
artykuł nr 9

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Załączniki:
Zawiadomienie 69 KB
artykuł nr 10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania Gminie Miastu Piotrków Trybunalski pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zlewni cząstkowej w rejonie ulic: Żelazna, Roosevelta i Gliniana w Piotrkowie Trybunalskim, do rowu melioracyjnego - cieku Śrutowy Dołek

Załączniki:
Informacja 30 KB