artykuł nr 31

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy odcinka linii energetycznej kablowej w rejonie ul. Dmowskiego

artykuł nr 32

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. budowy-montażu podziemnej stacji transformatorowe z kablami zasilającymi przy ul. Bolesława Chrobrego

artykuł nr 33

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. budowy-montażu podziemnej stacji transformatorowe z kablami zasilającymi przy ul. Targowej

artykuł nr 34

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy odcinka linii energetycznej kablowej nn w rejonie ul. Podbratek

artykuł nr 35

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy odcinka linii energetycznej kablowej nn w rejonie ul. Michałowskiej