artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa wiaty na przechowywanie zbiornika olejowego'

Załączniki:
Obwieszczenie 234 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30m3, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim,

Załączniki:
Obwieszczenie 400 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania ws. ustalenia odszkodowania z tyt. nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 5 m. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkim, oznaczonej jako działka nr 6/1 o pow. 0,0200 ha

Załączniki:
Obwieszczenie 405 KB
artykuł nr 4

Informacja o postępowaniu administracyjnym ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych

Załączniki:
Informacja 378 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pabianickiego o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Załączniki:
Ogłoszenie MB