artykuł nr 46

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę linii kablowej niskiego napięcia w rejonie ulicy Wieniawskiego i Wąskiej

artykuł nr 47

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ulicy Dmowskiego i Szklarskiej

artykuł nr 48

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę wodociągu w pasie drogowym ul. Brzeźnickiej i Pawłowskiej

artykuł nr 49

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów dot. przebudowy ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Sienkiewicza wraz z budowa wodociągu

artykuł nr 50

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę stacji transformatorowej przy ul. Wierzejskiej 100